Dernek

Dernek

Hakkımızda

AMAÇ :

Dernek; ülkemizin gelişimine yol açacak, telekomünikasyon ve enerji sektöründeki yeni teknolojilerin incelenmesi,yeni ve geleceği olan bilgi ve tekniklerin ülkemizde kullanılmasını teşvik edilmesi, ülke ve kullanıcı şartlarına en uygun altyapı ve hizmet şekillerinin belirlenmesi, kullanıcı ve tüketicilerde oluşacak şikayetlerin giderilmesi için gerekli platformların oluşturulması,oluşan platformlara katılmak,katkıda bulunmak,teknik ve hukuki konularda danışmanlık yardımı sunulması,tüketici açısından telekomünikasyon ve enerjiden sağlanan faydayı maksimum düzeye çıkarırken, birim kullanım ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, cihaz ve hizmetlerin çevre ve birey sağlığı-güvenilirliğinin sağlanması (CE , ISO vb.) varolan ve elde edilen bilgi ve teknolojilerin sektör firmaları ve tüketicilerle paylaşılması, kamuoyunun ve ilgili kamu kurumlarının bilgilendirilmesi müşteri nazarında toplam katkı payının arttırılmasının sağlanması, sektörde zindeliği,verimliliği, çevre ve birey sağlığı açılarından da güvenilirliğinin sağlanması ve bu sektörlerle ilgili çalışmalar yapmaktır.


ÜYELİK :

 1. Giriş Aidatı Derneğe yeni kabul edilen üyelerden üyelik süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere alınır.
 2. Yıllık aidat Derneğe Kabul edilmiş ve kabul edildiği yıl giriş aidatını ödemiş üyelerden üye kaydının yapıldığı yılı takip eden yıllar için her yıl alınan aidattır.
 3. Giriş Aidatı 30 YTL ve Yıllık Aidat 30 YTL' sı dır. Giriş Aidatı ve Yıllık Aidat tutarları Genel Kurul Kararı ile değiştirilebilir.
 4. Derneğe yeni kabul edilen üye sadece kabul edildiği yıl için belirlenmiş Giriş Aidatını öder.
 5. Dernek üyesi iken istifa yoluyla dernekten ayrılmış veya dernek amaç ve disiplinine aykırı bir hareket dışında başka bir sebeple dernek üyeliğini kaybetmiş kişiler, tekrar üye olmak isterlerse dernek Yönetim Kurulu kararı ile giriş aidatı ödemeden üyeliğe kabul edilebilirler.
 6. Çeşitli kurum, şirket ve kuruluşlardan üye olmuş kişi tayin, görev değişikliği veya diğer bir nedenden dolayı üyelikten ayrılırsa, aynı kurumdan ayrılan üye yerine yönetim kurulu kararı ile derneğe üye kaydedilmesi mümkündür ve bu durumda yeni üye için giriş aidatı istenmez. Yıllık aidat alınmaya, müteakip yıldan itibaren başlanır.
 7. Görev dolayısıyla yurt dışına giden veya kamu görevi alan üyelerden Yönetim Kurulu ' nun kararı ile yıllık aidat yurt dışında bulunduğu veya kamu görevi devam ettiği sürece alınmaz.


GEREKLİ BELGELER :

 • 3 ADET FOTOĞRAF
 • NÜFUS CÜZDANI SURETİ
 • İKAMETGAH
 • SABIKA KAYDI
GEREKLİ BELGELERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES : TEDER ÇANKAYA MAH. AND SOKAK NO: 17/2 ÇANKAYA - ANKARA